فیلم رقص و پایکوبی اوباما در شب تصویب مجدد تحریم علیه ایران


🎥 رقص و پایکوبی اوباما و هیات همراه در شب تصویب مجدد تحریم های ده ساله داماتو علیه ایران

0 نظر
1395/09/13 | 02:13

3

+

--

نظرات

ازهمین کاربر

(مانند دروغ،‌ تهمت، ناسزا، کلمات غیراخلاقی، توهین به مقدسات، شایعه، ایجاد تفرقه، مخالفت با قانون و ...)
بی‌خیال